معماری
صفحه اصلی / شورای سیاستگذاری

شورای سیاستگذاری

رئیس افتخاری همایش: وزیر محترم کشور، جناب آقای دکتر رحمانی فضلی

رئیس شورای سیاستگذاری: جناب آقای دکتر افتخاری (ریاست محترم موسسه مطالعات راهبردی وزارت کشور)

 

دبیر اجرایی همایش: جناب آقای دکتر بوستان زر

دبیر علمی همایش: جناب آقای دکتر سید حمیدرضا طیبی (ریاست جهاد دانشگاهی کشور)

 

 

 

جناب آقای دکتر دین پرست (معاونت محترم اقتصادی وزیر کشور)

جناب آقای دکتر رحیم زارع (رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی)

دکتر بهمن سعیدیان راد (رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر جمال بوستان زر

دکتر زهرا سعیدی : عضو کمیسسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

 

قالب وردپرس